Мэдээ, мэдээлэл

ХОТООС ХӨДӨӨ РҮҮ ЧИГЛЭСЭН ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АСУУДЛЫГ ОРОН НУТАГ БОДЛОГЫН ТҮВШИНД ДЭМЖИХ ЗОРИЛГООР ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ХОТООС ХӨДӨӨ РҮҮ ЧИГЛЭСЭН ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АСУУДЛЫГ ОРОН НУТАГ БОДЛОГЫН ТҮВШИНД ДЭМЖИХ ЗОРИЛГООР ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureМонгол Улсын Их хурлаас баталсан “Алсын хараа 2050” , “Засгийн газрын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого” -д тусгагдсан ажлын хүрээнд бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын дэмжих зорилгоор хотоос хөдөө рүү чиглэсэн шилжих хөдөлгөөний асуудлыг орон нутаг бодлогын түвшинд дэмжиж зорилгоор орон нутагт бодлого боловсруулахад оролцдог албан хаагчдыг чадавхжуулах , шилжилт хөдөлгөөний талаар ойлголт мэдлэгийг ажил хариуцсан мэргэжилтнүүдэд эзэмшүүлэх зорилгоор з “Шилжилт хөдөлгөөний талаарх” сургалтыг Олон Улсын Шилжилт Хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулж байна.
Сургалтыг үдээс өмнө, үдээс хойш 2 хэсэг зохион байгуулах юм. Тус сургалт өнөөдөр Баянхонгор аймгийн төрийн байгууллагын удирдах ажилтнууд болон бодлого боловсруулах түвшний албан хаагчид, иргэдэд үйлчлэх ажилчид буюу мэргэжилтнүүдийг оролцуулан хоёр хэсэгт хуваан сургалт олгож байна.
Энэхүү сургалтанд нийт 110-н албан хаагчид хамрагдаж байгаа аж.
Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.