89235
ХҮН АМ
26625
ӨРХИЙН ТОО
1036
БҮРТГЭЛТЭЙ ААН
183
ТӨРӨЛТ / САР
33
СУРГУУЛЬ
43
ЦЭЦЭРЛЭГ
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.