Мэдээ, мэдээлэл

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded picture

Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.