Мэдээ, мэдээлэл

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБА, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГЫН БИЕ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ГОВИЙН СУМДАД АЖИЛЛАЛАА

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБА, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГЫН БИЕ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ГОВИЙН СУМДАД АЖИЛЛАЛАА

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded picture


Монгол Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Л.Өлзийсайхан, Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Э.Энхбат нарын байгуулсан “Хамтран ажиллах санамж бичиг”-йн хүрээнд “Хууль тогтоомж сурталчлах төв”-ийг 2023 оны 05 дугаар сарын 13-нд аймгийн ИТХ-ын дэргэд байгуулсан.


Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.