Мэндчилгээ

Мэндчилгээ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хуулийн дагуу бүрдсэнээс хойших жилийн ажлын тайлангаа та бүхэнд өргөн барьж байна. Өнгөрч буй хугацаанд дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын дэгдэлтийн ..

Дэлгэрэнгүй
Танилцуулга

Танилцуулга

“Монгол Улсын Үндсэн хууль”, “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн дагуу 1992 онд бүх шатны Ардын Депутатуудын Хурал, түүний Тэргүүлэгчдийн бүрэн эрх дуусгавар ..

Дэлгэрэнгүй