ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ ДЭД БҮТЦИЙН ХОРОО ХУРАЛДАВ.

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ ДЭД БҮТЦИЙН ХОРОО ХУРАЛДАВ.

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Хот төлөвлөлт, дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн хорооны хурал 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ний өдөр хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцлээ "Хүйтний улиралд орон сууцны ..

Дэлгэрэнгүй