БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДЛАА

БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДЛАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн хорооны хурлаар 1.Ашигт малтмал газрын тосны газраас 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 1/4711 дугаар албан тоотоор ..

Дэлгэрэнгүй