Байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн хороо

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.