Байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн хороо

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДЛАА

uploaded picture

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн хорооны хурлаар 

1.Ашигт малтмал газрын тосны газраас 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ний өдрийн 1/4711 дугаар албан тоотоор Монгол Улсын Их хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ийн хүрээнд Баян-Өндөр, Шинэжинст, Баянлиг сумдын нутагт хараамч буй газрын тосны хайгуулын Нэмэгт VI талбайд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлахтай холбогдуулан Газрын тосны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.1-д заасны дагуу дүгнэлт гаргаж ирүүлэх хүсэлт

2.Баян-Өндөр, Шинэжинст, Баянлиг сумдын удирдлагуудаас ирүүлсэн хүсэлтүүдийг тус тус хэлэлцэж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв. 

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.