Нутгийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн хороо

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

uploaded picture

ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.