Тогтоолууд

Ковидын дараах сургалын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах төлөвлөгөө батлах тухай

Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.