ИТХ-ын хуралдаан

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн урамшууллын зардлыг батлах тухай

Хуваалцах:
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.